Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Stanowisko nr 56 Prezydium NRPiP z dnia 11.01.2022 r. oraz odpowiedź NFZ w sprawie zwiększenia wartości rocznej stawki kapitacyjnej oraz ceny jednostkowej jednostek rozliczeniowych za realizację świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki szkolnej