Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego