Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Stanowisko Prezydium NIPiP

Przedstawiamy Stanowisko nr 2 Prezydium NRPiP z dnia 1 września 2016 roku oraz Komunikat w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z

procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami oraz wytycznych Konsultanta krajowegow dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie organizacji szkoleń przez podmioty lecznicze dotyczących zasad przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich przez pielęgniarki i położne.