Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Stanowisko w sprawie prawa pielęgniarek i położnych oraz innych grup zawodowych medycznych do zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku wypłacanego za każdy miesiąc niezdolności do pracy