Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Stanowisko w sprawie propozycji MZ dot.wprowadzenia zmian systemowych

w obszarze kształcenia pielęgniarek polegającej na powrocie do systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w liceach medycznych / technikach zobacz więcej