Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Szkolenia o tematyce HIV/AIDS

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” na zlecenie Krajowego Centrum ds.AIDS, agendy Ministra Zdrowia organizuje szkolenia w zakresie HIV/AIDS dla pielęgniarek,położnych i innych pracowników wykonujących zawód medyczny zobacz więcej