Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Szkolenie otwarte dla wszystkich pielęgniarek i położnych (zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej, placówkach specjalistycznych, placówkach oświatowych)

Ograniczenie picia alkoholu w ciąży i FASD z wykorzystaniem dialogu motywującego”…