Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

UWAGA ! OZPiP zostaje odwołany

UWAGA! Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych zostaje odwołany

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz podjęciem przez NRPiP w dniu 11.03.2020 roku Uchwały Nr 387/VII/2020 o zmianie kalendarza wyborczego, odwołuje się obrady XXXV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczo-Budżetowego w dniu 23.03.2020 r. i przełożony termin na okres późniejszy.
Nowy termin zostanie uchwalony w zależności od ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej w kraju, o czym niezwłocznie powiadomimy.