Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

V Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i Położnej

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

OFPiP-1200x711-pix 2.jpg

Spotkanie będzie źródłem najnowszych informacji dotyczących postępowania z pacjentem przedstawionych z punktu widzenia ekspertów z dziedziny alergologii, dermatologi, ginekologii gastroenterologii oraz psychiatrii. 

Wierzymy, że udział w sesjach będzie doskonałą okazją do wzbogacenia wiedzy oraz skonfrontowania własnych doświadczeń z aktualnym podejściem do diagnostyki i leczenia wielu schorzeń. Liczymy na żywą i twórczą dyskusję oraz aktywny udział. 

Szczegółowy program konferencji oraz rejestracja na stronie:

www.fpp.edu.pl

Z poważaniem,

Organizator Konferencji MEDICAL EXPERTS