Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Ważny komunikat dla praktyk zawodowych

„Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz.
459 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie Programu
badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.)., wszystkie praktyki
zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra
Zdrowia. Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań
w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do
Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie
https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia, a dostęp do
Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html .
W moim przekonaniu umieszczenie powyższego komunikatu będzie dodatkową ścieżką informacji o
obowiązku sprawozdawczym, z którego praktyki nie chętnie się wywiązują, oraz będzie szczególnie ważne
z poniższych powodów:

 1. dane zebrane tą drogą stanowią na chwilę obecną jedyne źródło informacji o personelu
  pracującym bezpośrednio z pacjentem w głównym miejscu pracy, co jak pokazała pandemia jest
  bardzo istotne dla systemu,
 2. dane te są publikowane w Biuletynie Statystycznym Ministra Zdrowia i w Roczniku Statystycznym
  Głównego Urzędu Statystycznego, a następnie przekazywane do Eurostatu,
 3. komunikat będzie uwiarygodnieniem, że taki obowiązek istnieje.
  Należy zauważyć, iż niechęć praktyk do wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego powoduje, że dane
  prezentowane na arenie krajowej i międzynarodowej nie oddają rzeczywistości i stawiają Polskę na
  końcowych miejscach w rankingach międzynarodowych. Uświadomienie praktyk o nałożonym na nich
  obowiązku powinno spowodować przynajmniej poprawę kompletności sprawozdań, a co za tym idzie
  poprawę jakości prezentowanych danych.