Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Webinar pt.: „Co deinstytucjonalizacja opieki długoterminowej oznacza dla kadry medycznej i opiekuńczej?” który odbędzie się 16 grudnia br. o godz. 10:30.