Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Współpraca ze Stowarzyszeniem Edukacji Diabetologicznej

Pani Beata Stepanow – Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej zwraca się z prośbą o zgłoszenie chętnych pielęgniarek i położnych rodzinnych do współpracy w zakresie edukacji osób chorych na cukrzycę i ich rodzin. Stowarzyszenie przeprowadzi bezpłatne szkolenia oraz przekaże potrzebny sprzęt między innymi wstrzykiwacze.

Dodatkowych informacji udziela:

Pani Beata Stepanow – tel. 665 720 807

Pani Wiesława Welke – tel. 798 918 847

Zgłoszenia proszę przesyłać do Biura OIPiP w Koninie na adres e-mail: oipip@konin.home.pl do dnia 10 czerwca 2021 roku.

Przewodniczaca ORPiP w Koninie

(-) Wiesława Welke