Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Wstrzymanie wydawania opinii za okres od 1.09.2018. do 31.08.2019.

W związku z podpisanym Porozumieniem z dnia 09.07.2018r. pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, a Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia i przygotowywaną nowelizacją rozporządzenia wstrzymuje się wydawanie opinii dotyczących  sposobu podziału dodatkowych środków przekazanych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez  pielęgniarki / położne  za okres od  01.09.2018 r. – 31.08.2019 r. do czasu ukazania się nowych przepisów.

Proszę śledzić komunikaty w tej sprawie na stronie internetowej OIPiP w Koninie.