Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Wybory delegatów na VIII kadencję OIPiP w Koninie

Drogie Koleżanki i Koledzy!
Dobiega końca VII Kadencja działania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. W marcu 2020 roku odbędzie się Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Koninie, na którym delegaci wybiorą skład Organów naszej Izby na kolejną kadencję. W związku z tym w listopadzie 2019 roku odbędą się zebrania wyborcze w poszczególnych rejonach wyborczych. Wykaz Rejonów Wyborczych, terminy i miejsce zebrań zamieszczone jest w tabelach.

Każdy członek naszego samorządu powinien sprawdzić czy został wpisany na listę wyborczą. Dokonać tego można w Biurze OIPIP w Koninie.

W A Ż N E !

W każdym rejonie wyborczym jest tylko jeden termin zebrania wyborczego. Zebranie jest prawomocne bez względu na liczbę uczestników.

Koleżanki i Koledzy! Samorząd zawodowy tworzymy My, pielęgniarki i położne. Spoczywa na nas zbiorowy obowiązek i odpowiedzialność za całą grupę zawodową. Dlatego tak ważne jest by reprezentowały nas osoby, do których mamy pełne zaufanie. Szanujemy ich za kompetencje, rzetelność, uczciwość. W budowaniu naszego pozytywnego wizerunku potrzeba nie tylko profesjonalizmu, ale przede wszystkim zgodności naszych słów i czynów. Czy zdecydowaliście już na kogo oddacie swój głos? A może sami chcecie pracować w samorządzie, macie nowe pomysły, znacie możliwości ich realizacji? Czekamy na ludzi mądrych, odpowiedzialnych, pełnych inicjatywy, którzy pragną dokonać czegoś dla innych, dla naszego środowiska. Niech nasz udział w wyborach stanie się nie tylko prawem ale również wspólnym obowiązkiem.

Przewodnicząca ORPiP w Koninie
Wiesława Welke

 

 REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW IZB ORAZ TRYBU ODWOŁYWANIA ICH CZŁONKÓW

I Nadzwyczajny  Krajowy  Zjazd  Pielęgniarek i Położnych VII kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. ustalił Regulamin  wyborów do organów izb oraz trybu odwoływania ich członków. Przedstawiamy treść:

REGULAMIN DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koninie uchwałą nr 244/VII/2019 z dnia 18.06.2019 r. zarządziła wybory delegatów VIII kadencji, powołała Okręgową Komisję Wyborczą i ustaliła regulamin jej działania. Poniżej przedstawiamy treść Regulaminu działania Okręgowej Komisji Wyborczej

USTALENIE REJONÓW WYBORCZYCH

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Koninie w dniu 13.09.2019 roku uchwałą nr 250/VII/2019 zatwierdziła przygotowany przez Okręgową Komisję Wyborczą podział obszaru OIPiP na rejony wyborcze oraz wykaz liczby mandatów, terminy i miejsce zebrań wyborczych w poszczególnych rejonach wyborczych