Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Wycieczka Morawy-Wiedeń

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych organizuje w dniach 25 – 28 kwietnia 2019 roku wycieczkę Morawy- Wiedeń. Szczegółowy program wycieczki ukaże się w późniejszym terminie. Koszt wycieczki to około 700 PLN. Dofinansowanie przez OIPiP wynosi 20 % ( tj.140 PLN). Płatność w ratach.
Pierwsza rata 300 PLN płatna do końca października 2018 roku w biurze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie