Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Zalecenia dotyczące organizacji procesu udzielania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych

w ramach opieki długoterminowej w zwiazku ze stanem epidemii i ryzykiem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID – 19 zobacz więcej