Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie obejmujące praktyczne aspekty żywienia, leczenia ran i rehabilitacji. Szkolenie jest bezpłatne, przeznaczone dla pielęgniarek posiadających uprawnienia do odwiedzania pacjentów w domu