Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

ZAPYTAJ RZECZNIKA…regularne odprowadzanie składek na rzecz samorządu zawodowego

Jednym z obowiązków pielęgniarki i położnej wynikających z ustawy o samorządzie zawodowym (art. 20 pkt 11 ustawy) jest obowiązek do regularnego odprowadzania składek na rzecz samorządu zawodowego. W przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku Rzecznik odpowiedzialności zawodowej sprawdza, czy takie działanie jest świadomym naruszeniem Kodeksu Etyki Zawodowej.

Wysokość składki ustalana jest na podstawie rodzaju umowy zawartej z pielęgniarką/położną i ulega zmianie wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które właśnie zwiększyło się od 1 lipca 2024 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wysokości, terminu wpłaty składki oraz pielęgniarek i położnych zwolnionych z obowiązku płacenia składek, można znaleźć na stronie naszej izby w zakładce – składki członkowskie.

A jeśli masz pytania, chcesz przedyskutować ten temat lub inny, to Rzecznik odpowiedzialności zawodowej serdecznie zaprasza do siedziby Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie w czasie pełnionego dyżuru 08.07. i 22.07. w godz. od 14.00-15.00 lub po wcześniejszym telefonicznym (+48 63 244 44 50) umówieniu dogodnego terminu spotkania.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej

Joanna Wasicka