Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPIP w Koninie

Zapytaj rzecznika…

Pielęgniarka, położna sprawując opiekę nad pacjentem na pewno nie raz znalazła się

w sytuacji, kiedy bliska osoba chorego wyrażała chęć towarzyszenia mu podczas udzielania świadczenia zdrowotnego. Pytanie brzmi:

  • Czy ma do tego prawo?
  • Czy na pewno to bliska osoba chorego o tym decyduje?
  • Czy pielęgniarka, położna ma prawo odmówić bliskiej osobie obecności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi?

Myślę, że większość odpowie:

  • Tak, bliska osoba ma do tego prawo.
  • To pielęgniarka, położna decyduje o tym, czy bliska osoba może pozostać przy chorym trzymając go za rękę, np. podczas nieprzyjemnego badania jakim jest gastroskopia lub badanie ginekologiczne nastolatki.
  • I to pielęgniarka może odmówić osobie bliskiej obecności przy chorym, np. z powodu poszanowania godności i intymności pacjenta.

Niestety muszę Was rozczarować. Nie wszystkie odpowiedzi są prawidłowe! Rzecznik odpowiedzialności zawodowej serdecznie zaprasza do rozmowy 11 września 2023r. od 14.00-15.00 w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Koninie.

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej

Joanna Wasicka