Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Zapytanie ofertowe na członków PKE

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ogłasza zapytanie ofertowe na „Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w swsji wiosennej 2020 roku”.

Celem prac państwowej komisji egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminów państwowych dla pielęgniarek i położnych w sesji wiosennej 2020 roku. W pracach mogą uczestniczyć osoby spełniające wymagania opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761 oraz z 2019 r. poz. 1693 i 2069).

 

Oferty w postaci uzupełnionego załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego (formularz oferty) w formie skanu, należy przesłać na adres mailowy oferty@ckppip.edu.pl do dnia 8 stycznia 2020 r. zobacz  zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe, udostępnione jest również na stronie www.ckppip.edu.pl w zakładce zamówienia publiczne – zamówienia podprogowe.