Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Zarządzenie nr 1/ VII/2020

Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koninie z dnia 18.03. 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego OIPiP w Koninie zobacz więcej