Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Zawiadomienie o XXXIV Sprawozdawczo-Budżetowym Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych w Koninie

 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie informuje, że w dniu 26 marca 2019 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej FACTORIA przy ul. Zakładowa 14 w Koninie  odbędzie się XXXIV Sprawozdawczo – Budżetowy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Koninie.