Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym zwołanym w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Rejonie Wyborczym Nr 15 delegata na Okręgowy Zjazd Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie na VIII kadencję.

Komisja Wyborcza działająca przy Okręgowej Radzie Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Koninie informuje, że zebranie wyborcze Rejonu Wyborczego Nr 15

dla:

1.SP ZOZ Turek : Centralna Sterylizatornia, Dział Pomocy Doraźnej i Przyjęć, Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Salą Porodową, Oddział Noworodkowy.

2.Indywidualne praktyki położnicze, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej – pielęgniarskie i położnicze, nzoz-y zatrudniające pielęgniarki i położne.

3. Pielęgniarki i położne bez aktualnego zatrudnienia

odbędzie się dnia 03.03.2023 r. o godz. 13.00 w SP ZOZ Turek – sala konferencyjna, ul. Poduchowne 1, 62-700 Turek

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania przez członka Okręgowej Komisji Wyborczej.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.
  3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
  4. Wybory delegata.
  5. Ogłoszenie wyników wyborów i odczytanie protokołu Komisji

Mandatowo- Skrutacyjnej.

  1. Zakończenie zebrania.

W zebraniu mają prawo uczestniczyć członkowie samorządu wpisani do rejestru

wyborców rejonu wyborczego nr 15 na dzień 18.06.2019.

Rejestr wyborców jest udostępniony do wglądu w siedzibie Okręgowej Izby

Pielęgniarek i Położnych w Koninie. ul. Spółdzielców 3.

Renata Koszada

………………………………………

Członek Okręgowej Komisji Wyborczej

przy ORPiP w Koninie