Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Zebranie dla położnych środowiskowych

Przewodnicząca Komisji ds. Położnych- Izabela Okońska  zaprasza położne środowiskowe na zebranie w dniu   20 maja 2014 roku o godzinie 13.00, które odbędzie się  w sali konferencyjnej OIPiP w Koninie. Tematem spotkania będzie tzw. „Pakiet Kolejkowy” (dostępny na stronie MZ, zakładka – aktualności),  a w szczególności projekt ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej mówiący o nadaniu uprawnień pielęgniarce i położnej do wypisywania recept.