Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Bezpieczeństwo epidemiologiczne w praktyce pielęgniarek POZ

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie organizuje II  edycję kursu dokształcającego Bezpieczeństwo epidemiologiczne w praktyce pielęgniarek POZ”

Termin zajęć teoretycznych  8 – 9 września 2014 r. oraz  15 września 2014 r.

Zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywać się będą w godzinach od 15.30 do 19.30 w Sali Konferencyjnej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie  przy ulicy Spółdzielców  3

 

Koszt kursu:

50 zł.dla pielęgniarki i położnej będącej członkiem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie i regularnie opłacającej składkę członkowską przez 2 lata. Kwota ta nie podlega refundacji.

100 zł. dla pielęgniarki i położnej, która nie jest członkiem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie.

Kurs zakończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia.

Kartę uczestnictwa wraz z dowodem wpłaty należy przesyłać na adres:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

62 – 510 Konin, ul. Spółdzielców 3.

Nr konta:

Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Poznaniu – O/Z w Koninie

29 9068 1013 0000 0000 0114 3873

Do pobrania: