Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Zmiana wysokości składki członkowskiej w 2023 roku

Wysokość składki członkowskiej w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej w roku 2023 wynosi 52,24 zł. Szczegółowe informacje w zakładce sprawy zawodowe – składki członkowskie i opłaty