Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

zmiany systemowe w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek

Przedstawiamy propozycję Ministerstwa Zdrowia dotyczącą wprowadzenia zmian systemowych w obszarze

kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek