Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Zmiany w zarządzeniu nr 177/2029/DSOZ Prezesa NFZ z dn.30.12.2019 r.

w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie  warunków objęcia opieką przez położne podstawowej opieki zdrowotnej pacjentek po operacjach ginekologicznych zobacz więcej