Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

Drogie Koleżanki i Koledzy,
Pielęgniarki i Położne, Pielęgniarze i Położni

Z okazji naszych majowych świąt
– Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
proszę przyjąć wyrazy uznania i podziękowania za niezastąpioną
obecność przy chorych.

 

Wykonując swoją pracę przyjmujecie na świat nowych ludzi,
jesteście podczas zmagania się z chorobą i słabością chorego człowieka
Pielęgniarstwo i położnictwo to sztuka.
Jej uprawianie wymaga nie tylko fachowej
wiedzy wysokich kwalifikacji, ale również życzliwości,
cierpliwości i empatii.

Życzę Koleżankom i Kolegom, aby trud i zaangażowanie wkładane w trudną,
odpowiedzialną i niedocenioną pracę przynosiły satysfakcję oraz uśmiech
i wdzięczność pacjentów.

Życzę możliwości realizacji marzeń i wyzwań zawodowych, unijnych
standardów pracy i wynagrodzenia.

                                                                             W imieniu Okręgowej Rady  Pielęgniarek i Połoznych
                                                                             Przewodnicząca Wiesława Welke