Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Życzenia z okazji Naszego Święta

Maj – to wyjątkowy miesiąc w kalendarzu ochrony zdrowia, to miesiąc kiedy obchodzimy nasze święta:

Z okazji Naszego Święta w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz własnym wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom, położnym z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie
pragnę przekazać życzenia pomyślności w życiu osobistym a w pracy zawodowej zasłużonej satysfakcji i spełnienia.

Życzę, aby każdy kolejny dzień na nowo odkrywał sens i wartość tej odpowiedzialnej pracy oraz mobilizował do podejmowania coraz to nowych wyzwań i osiągania wyznaczonych celów.

Przewodnicząca ORPiP w Koninie
Wiesława Welke