Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

5 maja Międzynarodowy Dzień Położnej

8 maja Dzień Polskiej Położnej

12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Z okazji Naszych Świąt wszystkim Koleżankom i Kolegom wykonującym te wyjątkowe zawody składam wyrazy szacunku i uznania za profesjonalizm, rzetelną pracę i troskę o zdrowie i życie pacjentów.

W tym szczególnym, trudnym czasie pandemii Wasza praca została obciążona dodatkowym stresem, pracą ponad siły, strachem o zdrowie i życie swoje i swoich rodzin, mimo to wykazujecie postawę moralną, która urosła do rangi bohaterstwa i jest godna naśladowania.

Dziękuję za życzliwość i szacunek jakim obdarzacie pacjentów.

Życzę zdrowia, wytrwałości i sił do pełnienia ról zawodowych. Życzę aby każdy dzień poświęcony drugiemu człowiekowi przynosił radość, satysfakcję i dumę z tego, że wykonujecie jeden z najpiękniejszych i najpotrzebniejszych zawodów.

W życiu osobistym życzę wszelkiej pomyślności w realizacji planów i marzeń. Życzę aby okres pandemii skończył się i abyśmy mogli wypełniać swoje obowiązki zawodowe i rodzinne bez poczucia zagrożenia, w spokoju i normalności.

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych

Przewodnicząca

Wiesława Welke