Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

opinie i zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

  • w sprawie wykonywania wymazu z gardła u dzieci  zobacz zalecenia
  • w sprawie wydatków ponoszonych przez pielęgniarki na zakup leków dla uczniów w środowisku nauczania i wychowania zobacz opinię
  • w sprawie podawania antybiotyków u noworodków i niemowląt do 3 m-ca życia z dnia 16.03.2004.
  • w sprawie obsady pielęgniarskiej w oddziałach dziecięcych pracujących w trybie całodobowym z dnia 05.09.2007. oraz w sprawie rozpuszczania i przygotowywania leków w oddziałach szpitalnych przez pielęgniarki 31.10.2007.
  • w sprawie podawania antybiotyków z dodatkiem leków miejscowo znieczulających drogą domięśniową u dzieci z dnia 06.12.2010.
  • w sprawie zapewnienia ciągłości opieki nad uczniami z dnia 30.09.2010
  • w sprawie postępowania pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania w tamach resuscytacji krążeniowo-oddechowej z dnia 10.01.2011.
  • w sprawie pobierania u dzieci materiału do badań laboratoryjnych z dnia 22.01.2011.
  • w sprawie sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w oddziałach i szpitalach pediatrycznych  z dnia 04.06.2012. 
  • w sprawie podawania antybiotyków u dzieci na zlecenie lekarskie w domu chorego z dnia 12.03.2018 r.