Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

opinia konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

  • w sprawie podawania leków przez pielęgniarkę na oddziale szpitalnym do cewnikowania zaimplantowanego do przestrzeni zewnątrzoponowej zobacz opinię