Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

opinie konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

  • dotycząca dodatków do wynagrodzenia za pracę z tytułu zatrudnienia w pogotowiu ratunkowym dla pracowników szpitalnych oddziałów ratunkowych zobacz opinię
  • w sprawie transportu pacjentów z symptomatologią:  ostrego zespołu wieńcowego, udaru niedokrwiennego lub udaru krwotocznego oraz pacjentów urazowych z miejsca zdarzenia bezpośrednio do szpitala, w którym znajduje się jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego lub centrum urazowe przez podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego poza rejon operacyjny dysponenta jednostki  z dnia 03.06.2011.