Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego