Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

zalecenia i opinie konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

  • dotyczące redukcji ryzyka rozwoju zakażenia miejsca operowanego  zobacz zalecenia
  • w sprawie nakazywania pielęgniarkom dyżurującym na bloku operacyjnym w godzinach od 19.00 do 7.00 pomocy w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej w oddziale dziecięcym w czasie, gdy nie są wykonywane zabiegi operacyjne z dnia 22.12.2008.
  • w sprawie używania rękawic ochronnych do wykonywania iniekcji podskórnych, śródskórnych i domięśniowych z dnia 21.09.2010.