Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny OIPiP w Koninie

 

1. Podstawa prawna

2. Uchwała nr 266/IV/2007 NRPiP z dn.13.06.2007r. w sprawie Ośrodków Informacyjno – Edukacyjnych

3. Zadania Ośrodka Informacyjno – Edukacyjnego

4. Adresy Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych w Polsce

5.Wykaz ośrodków informacyjnych na terenie Unii Europejskiej

 

 

Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych POBIERZ

 

Zasady automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej PRZEWODNIK

 

WNIOSKI DO POBRANIA

  •  Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, osobie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii    Europejskiej oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych POBIERZ 

 

  • Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych POBIERZ

 

  • Oświadczenie pielęgniarki/położnej pielęgniarza/położnego obywatela Państwa członkowskiego Inii Europejskiej o zamiarze tymczasowego lub okazjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej pielęgniarza/położnego na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej POBIERZ

 

  • Wniosek o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego POBIERZ