Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Informacja o sposobie składania wniosków o wpis/zmianę lub skreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Od dnia 1 kwietnia 2013 roku wniosek o wpis do rejestru, zmianę w rejestrze i wykreślenie z rejestru składa się wyłącznie w postaci elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Składanie wniosków o wpis do rejestru, wpis zmian w rejestrze oraz o wykreślenie z rejestru odbywa się poprzez Aplikację dla Praktyk Pielęgniarek i Położnych dostępną na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl    

  

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WPIS DO RPWDL

 

1.Założyć konto w systemie  RPWDL pod adresem: https://rpwdl.csioz.gov.pl   

   zobacz instrukcję wypełniania wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

 

2.Uzyskać uprawnienia do pełnego korzystania z systemu. W tym celu wypełniamy wniosek o nadanie uprawnień i wysyłamy do Biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie ( drogą pocztową, osobiście lub e-mailem: oipip@konin.home.pl).

 

3.Należy dołączyć do wniosku  następujących załączników w formie skanów:

  •  dowód opłaty za wpis do rejestru praktyk zawodowych. W roku 2020  jest to kwota 104 zł.
  •  oświadczenie o znajomości i spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej pobierz wniosek

4.Wypełniony wniosek podpisujemy certyfikatem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilem zaufanym na ePUAP.

Uzyskanie certyfikatu bezpiecznego podpisu elektronicznego jest płatne, natomiast uzyskanie profilu zaufanego na ePUAP jest darmowe. Brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP oznaczać będzie brak możliwości składania wniosków w RPWDL dotyczących rejestracji, wykreślenia   praktyki lub dokonania zmian w rejestrze. Aby  uzyskać profil zaufany i go poświadczyć należy:

I etap – wejść na stronę ePUAP: www.epuap.gov.pl

II etap – założyć konto na ePUAP

III etap – zalogować się na swoje konto, następnie wejść w zakładkę moje konto – profil zaufany – załóż profil i wypełnić wniosek o nadanie profilu zaufanego.

W ciągu 14 dni od złożenia wniosku należy zgłosić się do  urzędu – do „punktu potwierdzającego” z dowodem osobistym, aby potwierdzić wniosek.

zobacz listę punktów potwierdzających na terenie OIPiP w Koninie.

 

5.Po podpisaniu wniosku, wysłać w systemie do organu prowadzącego rejestr.

W przypadku źle wysłanego, bądź  źle wypełnionego wniosku, organ rejestrowy może odesłać wniosek do uzupełnienia, dlatego bardzo proszę sprawdzać swoje konto w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

INSTRUKCJA  WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WPIS ZMIAN W  RPWDL

 

1.Wypełnienie wniosku o wpis zmian w RPWDL i przesłanie go w formie elektronicznej.

2.Dokonanie opłaty za zmianę wpisu do RPWDL w kwocie 52,00  zł. w roku 2020.

 

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYKREŚLENIE Z  RPWDL

 

1.Wypełnienie wniosku o wykreślenie z RPWDL i przesłanie go w formie elektronicznej.

2.Do wniosku o wykreślenie trzeba dołączyć skan zaświadczenia o wykreśleniu w ewidencji działalności gospodarczej.

 

OPŁATY:

1. wpis do rejestru104,00 zł (stan na 2020r.),

2. lub za zmianę wpisu w rejestrze – 52,00  zł (stan na 2020 r.).

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie

ING Bank Śląski S.A.w Katowicach – Oddział w Koninie

02 1050 1735 1000 0090 3049 3655

tytułem: „opłata za wpis/zmianę wpisu/ do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą” (podać również nazwisko i imię oraz adres praktyki, za którą wniesiona jest opłata)