Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Opłata skarbowa za wpis do rejestru

 

Pismo Ministerstwa Zdrowia dotyczące pobierania opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz za wydanie zaświadczenia o wpisie.

Więcej…