Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Kalendarium posiedzeń, dyżurów

Harmonogram posiedzeń ORPiP i Prezydium ORPiP 2022 roku

Rodzaj posiedzenia Termin Dzień tygodnia

Prezydium ORPiP 12 stycznia 2022 środa
Prezydium ORPiP 2 lutego 2022 środa
Prezydium ORPiP 16 marca 2022 środa
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 22 lutego 2022 wtorek
Prezydium ORPiP 9 marca 2022 środa
Prezydium ORPiP 6 kwietnia 2022 środa
Prezydium ORPiP 11 maja 2022 środa
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 28 czerwca 2022 wtorek
Prezydium ORPiP 13 lipca 2022 środa
Prezydium ORPiP 10 sierpnia 2022 środa
Prezydium ORPiP 7 września 2022 środa
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 27 września 2022 środa
Prezydium ORPiP 12 października 2022 środa
Prezydium ORPiP 9 listopada 2022 środa
Prezydium ORPiP 7 grudnia 2022 środa
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 17 grudnia 2022 sobota