Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Kalendarium posiedzeń, dyżurów

Harmonogram posiedzeń ORPiP i Prezydium ORPiP 2021 roku

Rodzaj posiedzenia Termin Dzień tygodnia

Prezydium ORPiP 10 marzec 2021 środa
Prezydium ORPiP 14 kwiecień 2021 środa
Prezydium ORPiP 12 maj 2021 środa
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 22 czerwiec 2021 wtorek
Prezydium ORPiP 14 lipiec 2021 środa
Prezydium ORPiP 11 sierpień 2021 środa
Prezydium ORPiP 8 wrzesień 2021 środa
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 21 września 2021 wtorek
Prezydium ORPiP 13 październik 2021 środa
Prezydium ORPiP 17 listopad 2021 środa
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 7 grudzień 2021 wtorek
Prezydium 22 grudnia 2021 środa