Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Kalendarium posiedzeń, dyżurów

Harmonogram posiedzeń ORPiP i Prezydium ORPiP 2024 roku

Rodzaj posiedzenia Termin Dzień tygodnia

Prezydium ORPiP 17 stycznia 2024 środa
Prezydium ORPiP 7 lutego 2024 środa
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
wtorek
27 luty 2024

Zjazd Sprawozdawczo-Budżetowy Pielęgniarek i Położnych 19 marca 2024

Prezydium ORPiP 17 kwietnia 2024
środa
Prezydium ORPiP 15 maja 2024
środa
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 18 czerwca 2024
wtorek
Prezydium ORPiP
środa 17 lipca 2024

Prezydium ORPiP
środa 21 sierpnia 2024

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 17 września 2024
sobota
Prezydium ORPiP
środa 16 października 2024
Prezydium ORPiP
środa 20 listopada 2024
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
sobota 7 grudnia 2024