Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Kalendarium posiedzeń, dyżurów

Harmonogram posiedzeń ORPiP i Prezydium ORPiP 2023 roku

Rodzaj posiedzenia Termin Dzień tygodnia

Prezydium ORPiP 11 stycznia 2023 środa
Prezydium ORPiP 1 lutego 2023 środa
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
wtorek
28 lutego 2023

Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Pielęgniarek i Położnych 21 marca 2023

Prezydium ORPiP 12 lipca 2023
środa

Prezydium ORPiP 9 sierpnia 2023
środa

Prezydium ORPiP 6 września 2023

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 26 września 2023
wtorek
Prezydium ORPiP 18 października 2023

Prezydium ORPiP 15 listopada 2023

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 9 grudnia 2023
sobota