Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Kalendarium posiedzeń, dyżurów

Harmonogram posiedzeń ORPiP i Prezydium ORPiP 2021 roku

Rodzaj posiedzenia Termin Dzień tygodnia

Prezydium ORPiP 12 stycznia 2022 środa
Prezydium ORPiP 9 lutego 2022 środa
Prezydium ORPiP 16 marca 2022 środa
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 22 lutego 2022 wtorek
Prezydium ORPiP środa
Prezydium ORPiP środa
Prezydium ORPiP środa
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych wtorek
Prezydium ORPiP środa
Prezydium ORPiP środa
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych wtorek
Prezydium środa