Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPIP w Koninie

Komisje problemowe

I. KOMISJA  DS. ETYKI ZAWODOWEJ
PRZEWODNICZĄCA
Anna Wieczorek

CZŁONKOWIE
1.Małgorzata Papierska
2.Anita Słowińska
3.Mirosława Kamińska

II. KOMISJA  SOCJALNA
PRZEWODNICZĄCA
Renata Janecka

CZŁONKOWIE
1.Katarzyna Broniszewska
2.Arleta Kuźma
3.Elżbieta Rościszewska
4.Wiesława Siekierska

III.KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
PRZEWODNICZĄCA
Jolanta Janiak

CZŁONKOWIE
1.Małgorzata Adamczyk
2.Małgorzata Bobrowska
3.Renata Glapa
4.Ewa Sowińska

IV.KOMISJA DS. INFORMACJI I ZESPOŁU REDAKCYJNEGO
PRZEWODNICZĄCA
Anna Michalska

CZŁONKOWIE
1.Beata Dąbrowska
3.Wiesława Welke
4.Beata Wekwejt-Wawrzyniak

V.KOMISJA DS. PRZESZKOLEŃ PO  PRZERWIE W WYKONYWANIU ZAWODU
PRZEWODNICZĄCA
Wiesława Welke

w skład komisji egzaminacyjnej wchodzi trzech członków, w tym co najmniej jeden przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

II.KOMISJA DS. POŁOŻNYCH
PRZEWODNICZĄCA
Anna Zielińska

CZŁONKOWIE
1.Małgorzata Bulanda
2.Izabela Okońska
3.Dorota Tralewska
4.Wiesława Welke

IX.KOMISJA DS. PIELĘGNIARSTWA W POZ
PRZEWODNICZĄCA
Danuta Król

CZŁONKOWIE
1.Emilia Bielecka
2.Marzena Kolbus
3.Anna Wygocka

XI.KOMISJA DS. UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 
PRZEWODNICZĄCA
Wiesława Welke

CZŁONKOWIE
1.Renata Koszada
2.Danuta Król