Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPIP w Koninie

Komisje problemowe

I. KOMISJA  DS. ETYKI ZAWODOWEJ
PRZEWODNICZĄCA
Anna Zielińska

CZŁONKOWIE
1.Agnieszka Chmielewska
2.Renata Derkacz
3.Izabela Okońska
4.Wioletta Proszowska

II. KOMISJA  SOCJALNA
PRZEWODNICZĄCA
Renata Janecka

CZŁONKOWIE
1.Katarzyna Broniszewska
2.Arleta Kuźma
3.Elżbieta Rościszewska
4.Wiesława Siekierska

III.KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
PRZEWODNICZĄCA
Elżbieta Szurgot

CZŁONKOWIE
1.Jadwiga Kantarowska
2.Bernadeta Nowicka
3.Marlena Pawlak
4.Iwona Wiśniewska

IV.KOMISJA DS. INFORMACJI I ZESPOŁU REDAKCYJNEGO
PRZEWODNICZĄCA
Anna Michalska

CZŁONKOWIE
1.Emilia Bielecka
2.Beata Dąbrowska
3.Renata Koszada
4.Dorota Kowalska

V.KOMISJA DS. PRZESZKOLEŃ PO  PRZERWIE W WYKONYWANIU ZAWODU
PRZEWODNICZĄCA
Wiesława Welke

CZŁONKOWIE- 2 osoby z Okręgowej Rady powołane odrębnie na każdy egzamin, na mocy uchwały Okręgowej Rady lub Prezydium Okręgowej Rady

VI.KOMISJA DS.  PRZEKSZTAŁCEŃ W OCHRONIE ZDROWIA
PRZEWODNICZĄCA
Renata Glapa

CZŁONKOWIE
1.Dorota Brzęcka
2.Renata Janecka
3.Maria Grzelak
4.Halina Pankiewicz
5.Elżbieta Szurgot
6.Wiesława Welke
7.Anna Zielińska
8.Alicja Trepka

VII.KOMISJA DS. POŁOŻNYCH
PRZEWODNICZĄCA
Małgorzata Papierska

CZŁONKOWIE
1.Małgorzata Bulanda
2.Barbara Jamrószka
3.Renata Janecka
4.Izabela Okońska
5.Halina Tłoczek
6.Alicja Trepka
7.Anna Zielińska
8.Iwona Wiśniewska

VIII.KOMISJA DS. PIELĘGNIARSTWA W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA
PRZEWODNICZĄCA
Małgorzata Stachowiak

CZŁONKOWIE
1.Małgorzata Antczak
2.Małgorzata Kuchowicz
3.Małgorzata Wawrzyniak
4.Elżbieta Żak

IX.KOMISJA DS. PIELĘGNIARSTWA W POZ
PRZEWODNICZĄCA
Danuta Król

CZŁONKOWIE
1.Emilia Bielecka
2.Anna Nowak
3.Izabela Szopa
4.Anna Wygocka

X.KOMISJA DS. OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
PRZEWODNICZĄCA
Beata Wekwejt – Wawrzyniak

CZŁONKOWIE
1.Marta Brzezińska
2.Zofia Jaskulska
3.Bożena Marszałek
4.Małgorzata Szulczyńska

XI.KOMISJA DS. UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 
PRZEWODNICZĄCA
Wiesława Welke

CZŁONKOWIE
1.Renata Koszada
2.Beata Wekwejt-Wawrzyniak

XII.KOMISJA DS.WIZYTACJI I KONTROLI INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH  PRAKTYK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
PRZEWODNICZĄCA
Jadwiga Kantarowska

CZŁONKOWIE
1.Król Danuta
2.Izabela Okońska

XIII. KOMISJA DS. PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO
PRZEWODNICZĄCA
Renata  Koszada

Członkowie
1.Jacek Flaszyński
2.Renata Jacaszek
3.Grzegorz Malec