Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Co zrobić, gdy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19

Z dużym niepokojem odnotowujemy jak w praktyce przebiega kierowanie do pracy pielęgniarek i położnych pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19 w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez wojewodów. Od naszych koleżanek i kolegów, a także nawet od ich osób najbliższych, wynika, że wydanie decyzji nie poprzedza żadna, nawet najmniejsza próba ustalenia, czy zaistniały przesłanki wyłączające skierowania do pracy.

 

Niestety powtarzają się przypadki pomijania przepisów przewidujących zwolnienie poszczególnych kategorii pielęgniarek i położnych ze skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych wystosowała do wojewodów postulaty z myślą o poprawieniu funkcjonowania aktualnie bardzo niedoskonałej procedury, która może przynieść więcej strat, niż korzyści, przede wszystkim dla pacjentów.

Z uwagi, iż nie każda pielęgniarka, położna wie, że przysługują jej wyłączenia ustawowe kierowania do pracy w drodze decyzji administracyjnej przygotowaliśmy wskazówki dla pielęgniarek, położnych w przypadku, gdy otrzymają decyzję od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19.

 

Kompendium wiedzy dla pielęgniarek i położnych  „Co zrobić, kiedy dostanę skierowanie od wojewody do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19?”.