Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Odpowiedź z MZ na pismo w sprawie uznania choroby zakaźnej

wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zakaźną zobacz więcej