Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Praca w jednym miejscu dla pielęgniarek, które pracują przy COVID-19

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

zobacz treść rozporządzenia