Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych

Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 6.04.2020 dotyczące stosowania środków ochrony osobistej oraz sposób organizacji pomieszczeń, w których udzielana jest pomoc medyczna dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19 czytaj więcej