Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Zasady pobierania i transportu materiału do badań metodami molekuralnymi RT PCR w kierunku SARS-CoV-2

W związku z licznymi pytaniami pielęgniarek i położnych kierowanych do samorządu Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwróciła się do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych o przedstawienie wytycznych dla osób pobierających badania w kierunku SARS-CoV-2. Na stronie KIDL zostały opublikowane wytyczne wraz z instrukcją

https://kidl.org.pl/get-file/2671?fbclid=IwAR0wPf3-rUeGzUcQQXHruOmcga6KMVBhr8b0uwiQO8k_hNPAtI_VKZ0gkqw

Instrukcja video

https://www.youtube.com/watch?v=kxv0cl4IJNw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2UaLDB4qWV5Y6bLlIidpdI07WsF9NDbHQSkszS-ljFkO2t8lZio9C5EdE