Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Kontakt na infolinię w zakresie SMK

 Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie na infolinii: 19457 (po połączeniu należy wybrać numer „3”)
oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl
Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości do Państwa dyspozycji Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło także infolinię 22 597-09-21 czynną
w godzinach 9:00 – 15:00 oraz skrzynkę e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl