Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

Obowiązek zakładania konta w systemie SMK

Zmiany w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów Ustawy z dnia 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia , z dniem 1.05.2017 roku zmianie ulega min. system składania wniosków zgłoszeniowych na wszystkie rodzaje kursów i specjalizacji. Od dnia 1.05.2017 roku składanie wniosków możliwe będzie tylko i wyłącznie za pomocą
Systemu Monitorowania Kształcenia ( https://smk.ezdrowie.gov.pl ). Do złożenia wniosku konieczna będzie – Weryfikacja uprawnień.

 

Obowiązkowe będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych za pomocą systemu SMK. Ważne jest, aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych. W przypadku rozbieżności danych w rejestrze z danymi we wniosku DOKUMENTY ZOSTANĄ ODESŁANE celem aktualizacji danych.
W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby, które nie aktualizowały danych w rejestrze OIPiP w Koninie o złożenie Wniosku aktualizacyjnego.

pobierz Wniosek aktualizacyjny