Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPIP w Koninie

Okręgowy rzecznik

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych:

Katarzyna Siepka

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych:

  1. Violetta Proszowska
  2. Ewa Raćkos
  3. Ewa Sowińska
  4. Małgorzata Szulczyńska

Dyżury Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej