Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPIP w Koninie

Okręgowy rzecznik

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych:

Joanna Wasicka

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych:

  1. Beata Galor
  2. Katarzyna Malesza
  3. Violetta Proszowska
  4. Małgorzata Szulczyńska

Dyżury Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

KOMUNIKATY OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ