Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPIP w Koninie

Okręgowy Sąd

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Koninie:

Dorota Andrzejewska

Członkowie:

  1. Ewa Bąk
  2. Beata Galor
  3. Beata Jaśkowiak
  4. Marlena Pawlak
  5. Dorota Jaworska
  6. Renata Storch