Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

OIPIP w Koninie

Okręgowy Sąd

Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Koninie:

Jadwiga Kantarowska

Członkowie:

  1. Joanna Brzezińska
  2. Beata Jaśkowiak
  3. Barbara Kołuda
  4. Renata Sztorch